Page 16

Conpot_2017_nr9

Bygg Av Tomas Nilsson/Textra Kombohus Plus är ett standardiserat koncept om än med vissa variationer. Hammaröbostäder valde denna gång två punkthus för att få 66 nya lägenheter. Foto: Tomas Nilsson/Textra Kombohus i Hammarö I Hammarö kommuns centralort Skoghall strax utanför Karlstad bygger Skanska nu två punkthus enligt ramavtalet Kombohus Plus som SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, tagit fram. Ramavtalen håller dock på att löpa ut för att ersättas av en standardiserad upphandling kallad Kombohus Flex vilket öppnar för fler byggföretag, även lokala. HAMMARÖ CONPOT 416 Kombohus togs fram i tre olika nyckelfärdiga versioner för några år sedan; Bas – ett mindre kompletteringshus i 2-4 våningar, Plus – ett större punkthus upp till 8 våningar samt Mini – med ettor och tvåor på 35-45 kvadratmeter. I Skoghall låter Hammaröbostäder Skanska uppföra två punkthus på sju respektive åtta vå-ningar med 66 lägenheter intill varandra i cen- Conpot nr 9/2017 tralt läge klara för inflyttning nästa sommar. Filigran Markarbeten och grundläggning ingår i entre-prenaden men ingår i Kombohuskonceptet. Huskroppen består av konventionella betong-väggelement med gjutna plattbjälklag av fili-grantyp. – Vi bygger en våning i veckan. På plattan monteras väggelementen på en vecka, det avslu-tas på fredagen med att vi monterar filigran. Föl-jande måndag skickar jag över väggmontörerna till det andra huset och i det första börjar man armera för bjälklaget. När underarmering och alla installationer; ventilation, el och rör, är på plats så gjuter vi på torsdagen. Följande måndag


Conpot_2017_nr9
To see the actual publication please follow the link above