Page 17

Conpot_2017_nr9

17 Kombohusen i Hammarö byggs en våning per vecka och i taget. Först reser ett av Skanskas arbetslag väggarna en vecka och ger sig sedan över till det andra huset medan bjälklagsgänget gör sitt på det första. När de är klara kommer väggänget tillbaka. Och så håller de på till husens åtta respektive sju våningar är resta. Foto: Tomas Nilsson/Textra Conpot nr 9/2017 kommer väggbyggarna tillbaka och sätter igång med nästa våning, berättar Skanskas projektchef David Landén. Att upprepa samma bygge flera gånger har na-turligtvis sina fördelar. För David Landén är det andra bygget av samma hustyp. Måtten i huvudet – Det blir ju samma planlösning på de flesta plan med två treor, två tvåor och en etta, även om några fyror också finns. Så till sist har man ju de flesta måtten i huvudet, även om det alltid är lite lokala anpassningar. Det förra bygget hade till exempel en suterrängvåning längst ner men sen var det samma. För beställaren är det givetvis en fördel med ett fast pris på huskroppen, som ju ändå står för den stora delen av kostnaden. Om kommunen vill ha fler lägenheter är det lätt att se hur mycket pengar som behövs. Att så mycket är projekterat i förväg underlättar och sparar för både bestäl-lare och entreprenör. – Vi behöver inte projektera speciellt mycket innan vi går ut med en förfrågan. Det är mest på marken där det måste till den vanliga geoteknis-ka undersökningen och så lämnar vi synpunkter på hur vi vill att det ska se ut. De här koncepthu-sen finns också i rätt många varianter. NCC har hus med ett antal olika planlösningar och antal lägenheter per våning, Skanska har också flera olika hustyper, säger Hammaröbostäders vd Jan Barthelson som gärna hade sett att ramavtalen fortsatt att gälla i varje fall för fortsättningen av det 200-lägenhetersprogram som de två punkt-husen ingår i. Släpper in fler byggföretag Kombohus Flex kommer dock också att under-lätta mycket och dessutom släpper det in fler byggföretag. – Flex innebär ju inte minst att vi får alla möj-liga projekteringshjälpmedel från SABO, säger Jan Barthelson.


Conpot_2017_nr9
To see the actual publication please follow the link above