Page 19

Conpot_2017_nr9

19 Conpot nr 9/2017 300 personer arbetar med tillverkningen och mer än 460 arbetar med montering av lastarna. Understationer för montering är utplacerade längs sidorna av monteringslinjen, för att för-bereda kabelstammar, motorer, transmissioner, hytter och axlar. Dessa levereras till huvudlinjen vid behov för att se till att produktionen flyter på smidigt. Rocesterfabriken JCB:s axlar utrustas med hjul och fästs i chassit. Sedan monteras hydraulventilblock, kolvar och cylindrar från hydraulavdelningen i Rocester-fabriken. Motorer från JCB Power Systems kopplas ihop med transmissioner från JCB Transmissions och avgassystem och andra externa system från sido-monteringslinjerna. En JCB-teleskoplastare består av över 3 000 delar och med upp till 1 000 möjliga konfigura-tioner är det viktigt att allting är välkoordinerat. Det tar cirka åtta timmar fördelat på 35 stadier att bygga en teleskoplastare helt färdigt. Hytten på lastarna är fullt utrustad och mon-teras direkt tillsammans med maskinens kyla-renhet. Tre inspektionspunkter ser till att alla maskiner når upp till JCB:s extremt höga kvali-tetsstandard. Oljor och vätskor fylls på och motorn startas. Alla teleskoplastare flyttas till ett rullband där motorn och transmissionen genomgår 13 minu-ter av tester för att kalibrera drivlinan. När teleskoplastaren är uppvärmd körs den in i ett UVXPOSE-rum där hydraulkomponenterna kontrolleras med ultraviolett ljus. De första väts-korna innehåller ett spårämne som syns tydligt i UV-ljus. Efter detta körs teleskoplastaren till en testav-delning där 10 förare genomför intensiva driftstester. Dessa inkluderar tester för upp-värmning, styrning och vikt. Alla beställda till-behör monteras och testas i det här stadiet. Maskinen körs sedan in i ett andra UVXPOSE-rum för ytterligare kvalitetssäkring innan den hamnar i inspektionscentret före leverans. I augusti 2016 öppnade JCB ett kundfokuscen-ter för lastare. Alla maskiner skeppas från förle-veransinspektionen (PDI) till kundfokuscentret där de testas ytterligare en gång. Dekaler sätts på och eventuella extra anpassningar utförs. Verk-tygslådor, belysning och andra tillbehör monte-ras. JCB LiveLink telematiksystem Den stora nyheten i kundfokuscentret är kom-mandocentret. Alla teleskoplastare är utrustade med JCB LiveLink telematiksystem som skickar information till kommandocentret. Även infor-mation från JCB:s teknikwebbtjänst och kund-samtal används. Ett team sammanställer all tillgänglig informa-tion från lastare i hela världen. Om ett problem identifieras börjar teamet genast undersöka och om det visar sig vara ett tillverkningsfel kan fabriken meddelas direkt. Ef-teråt håller kommandocentret koll på nästa upp-sättning maskiner att tillverkas, för att garantera högsta möjliga kvalitet. Tack vare det här systemet får tillverkningsav-delningen mycket snabbt återkoppling ute från fältet, information som tidigare hade tagit myck-et längre tid att få fram. Rejäla pressar behövs för att hantera de kraftiga stålkonstruktioner som finns i en teleskoplastare.


Conpot_2017_nr9
To see the actual publication please follow the link above