Page 33

Conpot_2017_nr9

Fakta Motor Volvo D1.1A Effekt, brutto kW 15,6 hk (imp) 20,9 Nettoeffekt kW 14,8 hk (imp) 19,8 … vid varvtal varv/min 2 400 Maskinvikt kg 2 730 lb 6 019 Maskinvikt kg 2 640 – version med öppen hytt lb 5 820 Skopvolym m³ 0,034 – 0,119 y³ 0,044 – 0,156 Körhastighet km/h 2,6 / 4,8 mph 1,62 / 2,98 Svängnings-hastighet varv/min 9,4 Brytkraft kN 24,6 lbf 5,528 Grävkraft (brytkraft kN 18,1 hos skaft) lbf 4 060 Totalbredd mm 1 550 fot tum 5'1" Totallängd mm 3 933 / 3 811 fot tum 12'11" / 12'6" Huvudhydraul-pump, max. flöde l/min 65 gal/min 17,2 Bomsvängvinkel, vänster/höger vinkel 72,5 / 53 33 3 0 3 6 E X U V 5 9 0 i Z 3 3 5 E A N P A S S A D F Ö R D I G ! Conpot nr 9/2017 under tuffa förhållanden. Enkelt och exakt Tack vare responsiva reglage och ett optimerat hydraulsystem kan föraren manövrera maskinen enkelt och exakt. De proportionella fing-ertoppsreglagen ger jämn och lätt-gående kontroll över bomavvink-lingen och de extra hydraulflödena. Joysticken ger föraren möjlighet att finjustera det maximala hydraul-flödet hos alla redskap för bästa hastighet och kraft i den aktuella uppgiften. Det automatiska fram-drivningssystemet har två hastig-heter. Föraren kan köra maskinen med konstant hög fart som automa-tiskt sänks när mer dragkraft krävs. Kompaktgrävaren EC27D maxi-merar drifttiden och sänker ägandekostnaden tack vare en mängd inbyggda funktioner. Hy-draulpumpen använder bara kraft från Volvo-motorn när det behövs för att optimera bränsleeffektivite-ten. Med automatisk tomgång- och motoravstängning minskar bullret, bränsleförbrukningen och under-hållskostnaderna samtidigt som andrahandsvärdet ökar. För extra trygghet kan du enkelt och billigt byta de tåliga och plana fönstren – för det ska vara enkelt att spara pengar. Och för att ytterligare minska underhållskostnaderna och maxi-mera drifttiden kommer du lätt åt alla servicepunkter – som grup-perats för ökad enkelhet – under den låsbara motorhuven med rejäl öppningsvinkel. Med Volvos paten-terade hydraulfilter kan förare med en blick kontrollera hydrauloljans skick. Med smörjintervallet på hela 50 timmar minimeras det dagliga underhållet – du sparar både tid och pengar. Volvoredskap För bästa maskinprestanda, pro-duktivitet och mångsidighet erbju-der Volvo en mängd robusta Volvo-redskap för alla arbetssituationer. Volvos redskap är specialbyggda för att samverka med maskinen, ger dig tillgång till fler applikationer och ger föraren möjligheten att effektivt utföra en mängd arbetsuppgifter. Och med Volvos mekaniska red-skapsfäste med tapp är det enklare än någonsin att byta redskap. Fäs-tena från Volvo är kompatibla med alla Volvo-redskap och garanterar optimal mångsidighet för alla upp-gifter. Professionella expertråd Kunderna kan räkna med att åter-försäljaren Swecon ger profes-sionella expertråd, finansiella paket och serviceavtal som specifikt tagits fram för att uppfylla företagens mål. Volvo och Swecon strävar efter att erbjuda en komplett lösning som garanterat maximerar prestanda hos varje maskin – det gäller för-stås också Volvo originaldelar av hög kvalitet. Varje del är viktig för prestanda. Därför har alla Volvo originaldelar testats noggrant och godkänts, och görs snabbt tillgäng-liga för att säkerställa drifttiden och hjälpa ägaren att förbättra sin verk-samhet. JohnDeere.se Om du letar efter maskiner med hög kvalitet och komfort – så har vi maskinerna som förenklar din arbetsdag. Kontakta en återförsäljare för mer information och besök vår hemsida. X U V 8 5 5 D S 4


Conpot_2017_nr9
To see the actual publication please follow the link above