Page 4

Conpot_2017_nr9

44 LEDARE Utgivare: Agrar AB Hovbydal 291 91 Kristianstad Ansvarig utgivare: Anders Niléhn Tel: 070-630 68 77 anders@agrar.nu www.conpot.se Tel. vxl: 044-23 71 80 VD: Anders Niléhn Tryckeri: AM-tryck & reklam, Hässleholm Redigerare: Jonna Persson 072-373 47 75 jonna@agrar.nu Annons: Måns Niléhn 070-614 32 81 mans@agrar.nu Annonsmaterial mailas till: annons@conpot.se Bank: Länsförsäkringar Bank Bankgiro: 5242-9180 Org. nr: 556546-7403 ISSN 2001-1601 TEMA Transportbilar och släp Enmansjobb för flisning Caterpillars hjullastare sparar bränsle i krossarbeten. JCB – 40 år med teleskoplastare Omslagsfoto: Anders Niléhn Målgrupp: Anläggning, Bygg, Grönyta, Entreprenadmaskiner. Effektivare arbete för ökad lönsamhet INNEHÅLL 6 16 24 ” Tema: Transportbilar ”Bygg” ” Produktnytt” och släp” 4 Ledare och innehåll 6 Tema: Transportbilar och släp 10 Grävmaskiner 14 Grönytemaskiner JD 16 Bygg 18 Tillverkning 22 Krossningsarbete 24 Produktnytt 34 Branschnytt 36 Magasinet 38 Utgivningsplan Conpot nr 9/2017 nik och på en och samma plats snabbt jämföra olika fabrikats lösningar. Det är skillnad på maskiner och maski-ner och det som passar det ena företa-get är inte alltid rätt på det andra På Conpot hoppas vi att alla våra läsare får en bra höst där arbetena och pro-jekten flyter på enligt planen och att ni även hinner med att besöka någon maskinmässa. Nr 9-2017 årgång 24 Nya grävmaskiner från Volvo DIN ENTREPRENADTIDNING INOM ANLÄGGNING, BYGG, PARK OCH GRÖNYTA Som entreprenör är det en ständig kamp att hinna det man åtagit sig inom utsatt tid. Det finns flera anledningar till det. Dels är det ofta en kund i an-dra änden som beställt jobbet och med denna har man avtalat om ett datum då allt ska vara klart, dels håller inte kalkylen om arbetet drar ut på tiden och kostnader för personal och maski-ner ökar. Men det finns ytterligare problem när tiden springer iväg, nästa arbete kan inte komma igång som planerat om personal och maskiner inte är tillgäng-liga i tid. En entreprenör, oavsett man har an-ställda eller jobbar själv, måste hela tiden jobba med planering och i den planen alltid ha lite marginal för oför-utsedda händelser som sjukdom el-ler att ett arbete inte kan utföras som oplanerat. Det är även en god idé att ha reserv-projekt att placera personal på om det pågående arbetet måste stå stilla en stund, exempelvis på grund av förse-nade leveranser eller annat som inte går att påverka. Samtidigt gäller det att inte ta ut svängarna för mycket när man räknar på arbete. Lägger man på för många timmar för att vara på den säkra sidan blir det ofta för dyrt och man förlorar budgivningen. Knepen för att hamna rätt både vad gäller pris och tid heter rutin. Att lära av misstag och även komma ihåg det som blivit rätt och bra är en perfekt grund för framtida planering. Det är även en god idé att som före- Anders Niléhn, chefredaktör Conpot tagsledare informera personalen om läget, framförallt om det uppstår en tajt situation, och därmed få med sig alla i gänget på bästa sätt. Att hela tiden ha moderna maskiner med effektiv teknik ökar produktio-nen och minskar arbetstiden. Arbeten som det tidigare behövdes två till tre personer till kan i dag skö-tas av en till två på samma tid och med samma resultat, ibland till och med bättre. Precis när denna tidning kommer ut är det Entreprenad Live på Ring Knutstorp i Skåne. Mässor, är som jag skrivit många gånger tidigare, ett bra forum för att uppdatera sig vad gäller ny tek-


Conpot_2017_nr9
To see the actual publication please follow the link above