Page 6

Conpot_2017_nr9

46 Tema: Transportbilar och släp Av Tomas Nilsson/Textra – Vi har den tekniska lösningen. Vad vi väntar på är besked om var vi ska placera axlarna. Om den tekniska specifikationen tillät skulle vi kunna sälja Fin-landsvagnarna i Sverige, säger Carina Jakobsson, vd för Translink Holding AB som äger släpvagnstillverkaren Kilafors som redan levererar släpvagnar till ekipage till finska 76-tons ekipage. 74 ton på väg Släptillverkarnas beredskap inför den nya totalvikten 74 ton som riksdagen beslutat om är relativt god. Däremot lär de, och åkerierna, få vänta innan det står helt klart hur ekipagen ska utformas. Och innan det finns ett något sånär komplett vägnät att köra dem på. Och Conpot nr 9/2017 när detta blir stort nog för att det ska löna sig att beställa ett 74-tonsekipage. BORLÄNGE CONPOT En som väntar på besked är Carina Jakobsson, vd för Translink Holding AB som äger släpvagns-tillverkaren Kilafors: – Vi har ju fortfarande inte sett några tekniska specifikationer. Även om någon skulle vilja köpa en vagn så vet vi inte exakt hur vi ska bygga den. Den politiska delen är ju nu passerad och nu kommer man att titta på vägarnas bärighet och man har talat om sex till tolv månader och det är ju bra. – Vi bygger ju redan vagnar som ska kunna gå i 74-tons ekipage som kan användas bara genom att göra någon enkel teknisk förändring eftersom vi bygget vagnar för 76 tons ekipage i Finland. Vi har den tekniska lösningen. Vad vi väntar på är besked om var vi ska placera axlarna. Om den tekniska specifikationen tillät skulle vi kunna sälja Finlandsvagnarna i Sverige. Väntar på Transportstrelsen och Trafikverket Det är Transportstyrelsen som står för de teknis-ka kraven, medan Trafikverket hanterar vägnätet men även det kan ha betydelse för hur ekipagen konstrueras påpekar Per Olsson, vd på Parator.


Conpot_2017_nr9
To see the actual publication please follow the link above