Page 7

Conpot_2017_nr9

7 Conpot nr 9/2017 Så här kan ett timmersläp till de nya 74-tonsekipagen se ut. Det här säljer Kilafors redan i Finland där man tillåter 76 ton. – Det är när man tar fram vägar som Trafikverket avgör om vägen tål singeldäck eller dubbelmonte-rade däck. Vi väntar fortfarande på de tekniska kraven på de tyngre fordonen. När sedan Transportsty-relsen och Trafikverket är klara kan vi ganska snabbt få fram släp som motsvarar kraven. Det handlar om att arbeta med de komponenter som redan används, vi behöver be-sked om hur de ska monteras ihop, säger han. Fordonsspecifikationerna är alltså förhållandevis lätt avklarade. Väg-nätet är mer problematiskt. Åtta procent I regeringens proposition angavs fem trafikområden där 74-tonsfor-don kunde framföras. De utgör om-kring åtta procent av det allmänna vägnätet. Förutom vägarnas teknis-ka beskaffenhet hade Trafikverket också att rätta sig efter regeringens krav på att 74-tonstrfiken inte fick ske så att gods fördes över från tåg och sjöfart till landsvägarna. Riks-dagens oppositionsmajoritet tog dock bort den begränsningen men det ger inte den nya vägklassen, kallad BK4, speciellt många fler ki-lometer. I runda tal handlar det om totalt tio i stället för åtta procent i sammanhängande vägnät. Ha-ken är alla flaskhalsar, exempelvis broar, som måste åtgärdas för at få ett rikstäckande BK4-vägnät så att exempelvis virkestransporter ska kunna ta sig hela vägen från skogen till industrin. Trafikverket arbetar nu med sin upprustningsplan för 2018 till 2029 och till den finns inga extra stat-liga pengar anslagna. Trafikverkets strategiske utvecklare Lars Berg-man uppgav på en konferens nyli-gen att det skulle ta 20-24 år med nuvarande anslag för att få till ett 90-procentigt BK4-vägnät. HYDRAULDRIVNA PUMPAR • 2”-8” • 800 l/min - 20 000 l/min • Länspumpning • Slampumpning • Gödselpumpning • Vattenpumpning Tel 0451-70 90 38 • w ww.alegateknik.se


Conpot_2017_nr9
To see the actual publication please follow the link above