Page 8

Conpot_2017_nr9

48 Av Anders Niléhn Mercedes-Benz Uptime lanserades i Sverige den 1 juli. Smarta lastbilar Nu lanserar Mercedes-Benz lastbilar en helt ny servicetjänst som tar uppkopplad servicekommunikation till en ny nivå. Mer-cedes- Benz Uptime kan inte bara meddela om problem som uppstår, systemet kan till och med förutse saker innan de ens upp-stått. Mercedes-Benz Uptime är en vidareutveckling av Daimler-koncernens uppkopplade service-kommunikation för lastbilar – FleetBoard. Med Uptime används lastbilens sensorer för att samla in data medan den körs och sedan analyseras denna data centralt i realtid. Om systemet upp-täcker att något är onormalt får både bilens fö-rare och åkeriet direkt besked om detta. De får också besked om vad de bör göra och när. Vare sig det är enkla åtgärder som går att lösa själv el-ler om bilen måste in till verkstad. Conpot nr 9/2017 Om Uptime upptäcker att lastbilen behöver service eller reparation kommer Mercedes-Benz service att informera kunden personligen om detta och hjälper till att hitta bästa möjliga lös-ning. Kan förbereda Uptime överför automatiskt information till just den serviceverkstad som kunden själv har valt. Eftersom verkstaden kan se lastbilens skick i re-altid kan de förbereda besöket så att alla delar finns hemma, planera resurserna och skriva ar-betsorders. Uptime analyserar också information på ett helt unikt sätt. Till exempel kan olika sensorer var och en säga att det finns ett icke-akut pro-blem. Men Uptime kan inse att dessa signaler tillsammans kan vara tecken på ett större pro-blem som ännu ej inträffat och då varnar den för att det är risk för ett haveri om inget görs. Kontaktas direkt Om Uptime upptäcker en akut risk för haveri hos en lastbil kontaktas kunden direkt på svenska av Mercedes-Benz Customer Assistance Center (CAC). Dessutom hjälper CAC till att hitta en verkstad längs vägen och organisera tiden där så att stilleståndstiden hålls på ett minimum. CAC kan redan i förväg se till att delar och resurser som behövs finns tillgängliga på verkstaden, vil-ket gör att lastbilen kan repareras utan dröjsmål. På så vis kan ett eventuellt haveri undvikas, last-bilen kan repareras snabbt och kundens trans-portuppdrag kan utföras i tid. Tema: Transportbilar och släp


Conpot_2017_nr9
To see the actual publication please follow the link above