Page 19

Conpot_nr_2_2017

byggprojekt i Sobacken Borås stad, genom Borås Energi och Miljö AB, satsar 3,2 miljarder kronor i ett stort byggprojekt för ett nytt avloppsreningsverk och ett nytt kraftvärmeverk belägna i Sobacken, en mil söder om sta-den där man sedan förut har en anläggning för avfallshantering och biogasproduktion som har varit igång sedan 1994. BORÅS CONPOT 19 Conpot nr 2/2017


Conpot_nr_2_2017
To see the actual publication please follow the link above