Page 20

Conpot_nr_2_2017

Det är en mil från Sobacken in till Borås. I marken lägger Veidekke ner ledningar dels för avloppsvatten som ska ut till reningsverket och dels för värme som ska in till staden. Foto: Jan Pettersson/Borås Tidning Borås nuvarande avloppsreningsverk byggdes 1934 utanför staden. Nu har staden växt och ett nytt avloppsreningsverk med större kapaci-tet behöver byggas. Man har då valt att placera anläggningarna vid avfallsanläggningen och där placeras också den nya fjärrvärmepannan för skogsavfall som ska komplettera den befintliga avfallseldade pannan Ryaverket inne i staden. Fördelar att bygga på samma plats – Genom att bygga dessa stora anläggningar samtidigt på samma plats vinner vi en del syner-gier. Dels under byggtiden men när allt är klart kan vi bland annat värma en del processflöden till avloppsreningsverket, säger Borås Energi och Miljös kommunikationschef Jonas Holmberg. Miljötillstånd för sådana här anläggningar innehåller också krav på skyddsavstånd. Genom att ha dem på samma ställe vinner man också lo-gistiska fördelar sedan under driften. Markarbetena för Energi- och Miljöcenter på Sobacken har utförts av Veidekke som åstad-kommit en ungefär 30 hektar stor terrasserad grusplan. Där var tidigare skog som avverkats. Stubbarna har brutits upp och ligger nu och vän-tar på att eldas i den nya pannan när den står klar hösten 2018. Vem som bygger pannhuset till pannan som Valmet levererar är dock ännu inte klart. På grund av ett överklagande av upphandlingen har den fördröjts med ambitionen är att man ska hinna få igång den enligt plan om förvaltnings-domstolen avvisar överklagandet i februari. Fluidiserande bädd Pannan som eldas med lokalt skogsavfall har fluidiserande bädd vilket innebär att luft pumpas in för att röra om bränslet och pannans bädd-material. Det gör att den klarar de variationer i bränslets egenskaper som kan finnas. Turbinen levereras av tyska TGM Kanis Tur-binen GmbH medan finska BMH Technology 420 Conpot nr 2/2017 En mil söder om Borås samlar Borås Energi och Miljö AB avfallshantering, avloppsrening som alla måste ha ett visst avstånd till bebyggelsen.


Conpot_nr_2_2017
To see the actual publication please follow the link above