Page 34

Conpot_nr_2_2017

434 BRANSCHNYTT Medverka på branschnytt gratis Skicka ett mail, gärna med bild, och berätta om nyinvesteringar, nyanställningar, pensioneringar, jubileum etc till anders@agrar.nu Ange gärna vilket nummer av Conpot er information passar bäst. Utgivningsplan hittar ni på sista uppslaget. Lännen väljer Engcon Lännen Tractors fortsätter att satsa på säkerhet och i de fall grävlastar-na utrustas med tiltrotatorer från Engcon väljer Lännen också Q-Safe säkerhetsfäste som standard, ett av världens säkraste redskapsfästen för grävmaskiner. Lännen Tractors har under flera år utvecklat maskiner avsedda för specialarbeten, till exempel banar-beten. Stort fokus ligger på säker-hetslösningar, och produktutveck-larna på Lännen arbetar dagligen med att komma på nya idéer och insatser för att ytterligare öka sä-kerheten och användbarheten på deras maskiner. Redan nu utrustas över hälften av Lännens maskiner med ett specialredskap. Conpot nr 2/2017 Hydroscand till Falkenberg Tidigare i år flyttade Hydroscand i Halmstad till nya, större, lokaler efter en brand som härjade den ti-digare fastigheten. Denna utökning av verksamheten har varit mycket lyckad och Hy-droscand satsar nu ännu mer i re-gionen och öppnar en slangservice-butik i Falkenberg. I samband med öppningen i Fal-kenberg lanseras slangjour-tjänsten SlangExpress, som byter slang och ledningskomponenter på plats, i Halland. SlangExpress kommer serva kunder inom om-rådena kring både Falkenberg och Halmstad. – Halland är en mycket intres-sant marknad och att, tillsammans med vår butik i Halmstad, kunna satsa extra mycket på service och starta upp tjänsten SlangExpress, är helt enligt affärsidén, att finnas nära kunden, säger Pontus Nygren, marknadschef på Hydroscand i Sverige. Hydroscand är ett familjeföretag som grundades 1969 i Stockholm. Sedan dess har företaget expanderat och är idag marknadsledande inom slang och ledningskomponenter i Skandinavien. Idag har Hydroscand närmare 60 butiker i Sverige och finns representerade i ytterligare 18 länder i Europa, Asien och Afrika. Bra resultat för Beck Maskin Jim Wallström blir ny vd för GMV Framtiden ser ljus ut för Beck Ma-skin som räknar med att passera 300 miljoner svenska kronor vad gäller omsättningen i det svenska bolaget år 2017. Företaget har 30 anställda i landet och säljer Kobelco, Gehl, BM Ham-maren och Airman. Jim Wallström, vd för Berco och STV i Skellefteå, tar nu också över som vd för GMV AB i Örnskölds-vik. Nuvarande vd på GMV AB Thomas Domeij avslutade sitt VD-uppdrag den 15 januari 2017. Jim Wallström tillträdde den 16 januari och kommer även att sitta kvar på sina befintliga uppdrag inom koncernen som VD på trans-portskåptillverkaren Berco Produk-tion AB och bandvagnstillverkaren Scandinavian Terrain Vehicles AB i Skellefteå, logistikföretaget Innova-tive Logistics AB i Umeå och lego-tillverkaren ÅMV Production AB i Åsele. Hans tid kommer att fördelas mellan de fem bolagen i Skellefteå, Åsele, Umeå och Örnsköldsvik. GMV AB är en tillverkare av ut-rustning till vattenkraftsindustrin, övrig industri och kvalificerade re-noveringar av komponenter inom cellulosa-, sågverks-, skogs-, gruv-, stål- och vattenkraftsindustrin. Ny VD – På arbetsplatserna är det viktigt att veta att skopan eller annat red-skap sitter fast och inte lossnar av misstag. Vi beställer därför Q-Safe-säkerhetsfäste till alla våra Engcon tiltrotatorer, säger produktgrupps-chef Jan Aspvik på Lännen Tractors. Beck Maskin har sålt drygt 500 bandgrävare från Kobelco sedan introduktionen. Rexel levererar laddsystem för el-bilar till Swedavia Swedavia har i ett anbudsförfarande avseende upphandling av laddsys-tem för elbilar valt att ingå avtal med Rexel Sverige AB om leverans av elbilsladdare. Avtalet innebär att Swedavia under den närmaste tre-årsperioden kommer att investera i totalt 500 – 600 laddstationer från tillverkaren GARO. Laddarna, som är av typ LS4 kommer att vara möj-liga att utrusta med mjukvara för betallösning och driftövervakning. Swedavia äger, driver och utvecklar ett nätverk av tio svenska flygplat-ser, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Under 2015 reste 37,6 miljo-ner människor från och till Sweda-vias flygplatser med en relativt jämn fördelning mellan tjänste- och privatresor. Hållbar utveckling och en minskning av sitt eget miljöav-tryck är ett viktigt fokusområde för bolaget. Rexel Sverige är en del av en av världens största elgrossistkoncer-ner med verksamhet i 35 länder. I Sverige har vi en stark position med verksamhet på 63 platser och en omsättning på drygt fyra miljarder kronor.


Conpot_nr_2_2017
To see the actual publication please follow the link above