Page 2

150603_Prosjektutvikling_og_bygging

Prosjektutvikling og bygging Hovedoppgavene under prosjektutvikling er å identifisere det riktige prosjektet, og å modne dette slik at kunden kan ta en beslutning om bygging eller ikke. Bygging er å gjennomføre det riktige prosjektet riktig. PROSJEKTUTVIKLING Prosjektutvikling omfatter perioden fra en idé oppstår, til kunden fatter en beslutning om å bygge eller ikke. Vi bistår med å utarbeide teknisk-økonomisk beslutningsunderlag for de installasjoner som inngår og har bred erfaring med utvikling av prosjekter som: • Krever forskning og utvikling, inkludert pilotkjøring • Omfatter modifikasjoner i anlegg som er i drift • Er frittstående av typen «nøkkelen i døra» I tidlige faser vil fokus ofte være å finne det beste alternativet, estimere investerings- og driftskostnader og risikostyring; mens det i sene faser vil være fokus på at alt er på plass for en vellykket bygging (organisering, planer, budsjetter, kontraktstrategier, tillatelser, HMS- vurderinger etc.). BYGGING Viktige funksjoner i byggefasen er prosjektledelse, prosjektering, anskaffelse, byggeledelse og utprøving & oppstart. Bilfinger har kompetanse, metodikk og verktøy innenfor disse områdene. Vi har egenutviklede verktøy for kostnadsstyring, prosjektrisiko og ferdigstillelse & utprøving. Vi bruker anerkjente verktøy og metoder innenfor fremdriftsstyring. Anskaffelsesprosessen består av anskaffelsesstrategi, leverandørkvalifisering, kontraktsmaler, gjennomføring av anskaffelsesprosessen frem til signert avtale, leveranseoppfølging, kontraktsavslutning, samt oppfølging av eventuelle mangler og garantiarbeider. Byggeledelse omfatter risiko- og byggbarhetsvurdering, styring av entrepriser med hensyn til fremdrift, kostnader og sikkerhet, samt ferdigstillelse, utprøving og oppstart.


150603_Prosjektutvikling_og_bygging
To see the actual publication please follow the link above