Page 3

150603_Prosjektutvikling_og_bygging

Erfaring og arbeidsform Konsulenttjenester Bilfingers prosjektavdeling er lokalisert i Herøya Industripark i Porsgrunn. Vi har omfattende erfaring fra prosjekter i landbasert industri, med tilhørende bygg og infrastruktur. Våre medarbeidere er sivilingeniører og ingeniører med lang fartstid. Mange har også bakgrunn fra drift- eller vedlikehold av industrielle anlegg. Vår nærhet til fabrikker i døgnkontinuerlig drift, har gitt oss en god forståelse for byggherrens behov og forventninger. Helse, miljø og sikkerhet, samt styring av fremdrift og kostnader, er i fokus, sammen med installasjonens evne til å produsere (som naturligvis er selve hovedmålet). Ved gjennomføring av prosjekter legger vi vekt på samhandling. Dette omfatter kundens organisasjon, prosjekterende, konsulenter, leverandører, myndigheter og andre interessenter. For å tilrettelegge for samhandling har vi brukt det webbaserte «prosjekthotellet» Projectplace siden 2002. Her kan involverte utveksle informasjon og følge med på fremdrift, status og dokumenter, samtidig som sensitiv informasjon er beskyttet mot innsyn. Metodikken for prosjektledelse er velprøvd og er basert på en internasjonalt anerkjent praksis (PMBOK). Denne er integrert i prosjekthotellet. Gode anskaffelser er viktig i investeringsprosjekter. Vi har kjennskap til leverandør-markedet både i Norge og internasjonalt, erfarne medarbeidere og velprøvde kontraktsmaler. Vi tilbyr også frittstående tjenester innenfor fagområdene: Prosjektledelse, risiko- og kvalitetsstyring, kostnadsestimering, prosjektstyring, anskaffelse, byggeledelse, ferdigstillelse, utprøving og oppstart. Se også vår web-portal: Projecttools.no


150603_Prosjektutvikling_og_bygging
To see the actual publication please follow the link above