Page 42

2014

ART. NR BENEVNELSE MENGDE FARGE PR. KART. 150603 Acrylmasse 0,3 ltr. hvit 25 stk. 150602 Acrylmasse 0,3 ltr. grå 25 stk. 150613 Acrylmasse 0,6 ltr. hvit 12 stk. AKRYL-MASSE er en en-komponent vann-basert fugemasse. Den herder til en seig plastisk pillesikker konsistens. Den har god vedheft til de fleste materialer i bygnings industrien. AKRYL-MASSE er overmalbar etter herding. Massen er meget lett å påføre/bearbeide. BRUKSOMRÅDER - Meget lett å påføre - Til fuger med små bevegelser. - Forsegling og fuging i gipskonstruksjoner hvor lydkrav stilles - Ved utvendig bruk må man beliste - Underlag: metaller,tre,betong, gips,tegl og de fleste byggmateriell TEKNISKE DATA Materialtype: 1-komponent akryl - Herdesystem: Fordampning av vann Spesifikk vekt: Ca.1,55 kg/ltr. Hardhet shore: Ca.30 Hinnedannelse: 30 minutter v/23 oC Herdetid: Brukstørr etter ca.1-2 Overmalbar: Ja Brukstemperatur: + 5 oC - +40 oC Temp. bestandig: -20 oC - +75 oC Fugebevegelse: +/- 10% Max fugebredde: 25 mm Farger: Hvit,grå,brun Emballasje: 310 ml. patron 550 ml. foliepose Lagring: Minimum 12 måneder. Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt. P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt. AKRYLMASSE dispersjon og 50% RF døgn, gjennomtørr etter ca. 1 uke Lagret tørt og svalt. ARBEIDSBESKRIVELSE: Rengjøring og priming Fugesidene skal være rene, tørre og fri for fett og løse partikler.Ved veldig porøse underlag kan en oppløsning av Akrylmasse i vann forhold (1:2) brukes som primer. Bunnfylling Fugen skal alltid utføres slik at den hefter mot sidene og ikke mot fugebunnen. Bruk en polyethylen bunnfyllingslist i riktig størrelse. Påføring Påføres med en fugepistol og fugen kan glattes med en fugepinne som har stått i vann. Rengjøring Uherdet masse,verktøy kan vaskes med vann. Herdet masse fjernes kun mekanisk. SIKKERHET: Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet) Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51 E-post: ordre@bsorbo.no 42


2014
To see the actual publication please follow the link above