Page 44

2014

ART. NR BENEVNELSE MENGDE FARGE PR. KART. 330000 Brannstopp akryl FR 0,3 ltr. hvit 25 stk. 330006 Brannstopp akryl FR 0,6 ltr. hvit 12 stk. BRANN-STOPP AKRYL FR er en en-komponent vann-basert fugemasse. Den er beregnet brukt i konstruksjoner hvor en brannklassifisert fuge er beskrevet. BRUKSOMRÅDER - Brannsikring av fuger i brannskiller - Gjelder både vegg og etasjeskiller - Underlag: Gips,betong,stål,tre - Godkjent opptil EI-120 BRANNTEKNISK KLASSIFISERING: SINTEF: 030-0270 TEKNISKE DATA Materialtype: Vann-basert akryl Herdesystem: Fordampning av vann Spesifikk vekt: 1,60 kg/ltr Hardhet shore: 30 iflg. ISO 828 Hinnedannelse: Ca. 15 minutter Overmalbar: Ja Brukstemperatur: + 5 oC - +40 oC Temp. bestandig: -20 oC - +70 oC Fugebevegelse: +/- 7,5% Max fugebredde: 35 mm Farger: Hvit Emballasje: 310 ml. patron 600 ml. foliepose Lagring: Minimum 12 måneder. Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt. P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt. BRANN-AKRYL v/23`C og 50% RF Lagret tørt og svalt. ARBEIDSBESKRIVELSE: For dimensjonering av fuger og lignende se monteringsanvisning og produkt - dokumentasjon fra SINTEF. Rengjøring og priming Fugesidene skal være rene, tørre og fri for fett og løse partikler. Påføring Påføres med en fugepistol og fugen kan glattes med en fugepinne som har stått i vann. Bør glattes etter Max. 15 minutter (før massen danner hinne) Rengjøring Uherdet masse,verktøy kan vaskes med vann. Herdet masse fjernes kun mekanisk. SIKKERHET: Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet) Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51 E-post: ordre@bsorbo.no 44 Brannteknisk dokumentasjon: Se hjemmeside, www.bsorbo.no


2014
To see the actual publication please follow the link above