Page 46

2014

BYGGSILIKON SANITÆR ART. NR BENEVNELSE MENGDE FARGE PR. KART. 150310 Byggsilikon, industri/sanitær 0,3 ltr. transparent 25 stk. 150312 Byggsilikon, industri/sanitær 0,3 ltr. lys grå 25 stk. 150313 Byggsilikon, industri/sanitær 0,3 ltr. hvit 25 stk. 150316 Byggsilikon, industri/sanitær 0,3 ltr. grå 25 stk. 150318 Byggsilikon, industri/sanitær 0,3 ltr. mørk grå 25 stk. Byggsilikon Sanitær er en en-komponent silikon fugemasse tilsatt mugg- og soppdreper. Den herder ved hjelp av den naturlige luftfuktigheten til en sterk og fleksibel fugemasse. BRUKSOMRÅDER - Nøytral (Oxim herdesystem) - God vedheft til de fleste materialer - Tilsatt mugg/sopp dreper - Spesielt egnet til våtrom - Meget god vær og –UV bestandigehet - Tilfredsstiller ISO 11600 F og G-25 LM TEKNISKE DATA Materialtype: 1-komponent silikon gummi Herdesystem: Alkoholnøytralt herdesystem Spesifikk vekt: Transparent 1,0 kg/ltr Hvit,grå 1,43 kg/ltr Hardhet shore: Ca. 20 iflg. ISO 828 Hinnedannelse: Ca. 10 minutter v/23`C og 50% RF Herdetid: 3 mm pr. døgn v/23`C og 50% RF Overmalbar: Nei Brukstemperatur: + 5 oC - +40 oC Temp. bestandig: -40 oC - +150 oC Fugebevegelse: +/- 25% Max fugebredde: 25 mm Farger: Transparent, hvit,grå,lysgrå,brun,sort Emballasje: 310 ml. patron Lagring: Minimum 12 måneder. Lagret tørt og svalt. ARBEIDSBESKRIVELSE: Rengjøring og priming Fugesidene skal være rene, tørre og fri for fett og løse partikler. Bunnfylling Fugen skal alltid utføres slik at den hefter mot sidene og ikke mot fugebunnen. Bruk en polyethylen bunnfyllingslist i riktig størrelse. Fugedimensjonering bredde:dybde (2:1) Påføring Påføres med en fugepistol og fugen kan glattes med en fugepinne som har stått i såpevann. Bør glattes etter Max.10 minutter (før massen danner hinne) Rengjøring Uherdet masse,verktøy kan vaskes med white spirit. Herdet masse fjernes kun mekanisk. SIKKERHET: Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet) Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt. P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt. Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51 E-post: ordre@bsorbo.no 46


2014
To see the actual publication please follow the link above