Page 49

2014

SØRBØ LIM OG FUG er en en-komponent elastisk lime og tettemasse basert på MS-polymer. Den herder ved hjelp av den naturlige luftfuktigheten til en høykvalitets lime/tette-masse. Påføring Påføres med en fugepistol og fugen kan glattes med en fugepinne som har stått i såpevann. Rengjøring Uherdet masse,verktøy kan vaskes med white spirit. Herdet masse fjernes kun mekanisk. SIKKERHET: Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet) LIM – FUG ART. NR BENEVNELSE MENGDE FARGE PR. KART. 370500 Lim og fug 0,3 ltr. transparent 12 stk. 370501 Lim og fug 0,3 ltr. brun, RAL 8016 12 stk. 370502 Lim og fug 0,3 ltr. grå, RAL 7040 12 stk. 370507 Lim og fug 0,3 ltr. grå, RAL 7031 12 stk. 370511 Lim og fug 0,3 ltr. grå, RAL 7038 12 stk. 370505 Lim og fug 0,3 ltr. lys grå, RAL 7047 12 stk. 370509 Lim og fug 0,3 ltr. grafittgrå, RAL 7024 12 stk. 370503 Lim og fug 0,3 ltr. hvit 12 stk. 370504 Lim og fug 0,3 ltr. sort 12 stk. 370506 Lim og fug 0,3 ltr. rødbrun, RAL 3009 12 stk. 370514 Lim og fug 0,6 ltr. sort 12 stk. 370515 Lim og fug 0,6 ltr. hvit 12 stk. Farger: Grå, Hvit, Sort, Brun, Lysgrå, Transparent Emballasje: 290 ml. patron Lagring: 9 måneder. Lagret tørt og svalt. BRUKSOMRÅDER - God vedheft til de fleste materialer - Miljøvennlig (løsemiddelfri) - Meget god vær- og UV bestandighet - Underlag: vinduskitting, glass, metaller, tre, betong, gips, tegl og de fleste byggmateriell - Tilfredsstiller ISO 11600 F-25-HM ARBEIDSBESKRIVELSE Rengjøring og priming Fugesidene skal være rene, tørre og fri for fett og løse partikler. Bunnfylling Fugen skal alltid utføres slik at den hefter mot sidene og ikke mot fugebunnen. Bruk en polyethylen bunn - fyllingslist i riktig størrelse. Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51 E-post: ordre@bsorbo.no 49 TEKNISKE DATA Materialtype: 1-komponent hybrid polymer Herdesystem: Herder med luftens fuktighet Spesifikk vekt: Ca. 1,40 kg/ltr. Hardhet shore: 57 iflg. ISO 828 Hinnedannelse: Ca. 10-15 minutter v/23`C og 50% RF Herdetid: 1 mm pr. døgn v/23`C og 50% RF Overmalbar: Godt malbar med vann baserte malinger og de fleste andre malings - systemer. Vedheften til malingen vil variere avhengig av malingstype, må testes først. Før overmaling må overflaten vaskes med rødsprit. Generelt anbefales det ikke å overmale fugemasser da bevegelser i fugemassen vil føre til krakeler inger i malingen. Brukstemperatur: + 5 oC - +60 oC Temp. bestandig: -40 oC - +100 oC Fugebevegelse: +/- 25% Max fugebredde: 25 mm Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt. P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.


2014
To see the actual publication please follow the link above