Page 50

2014

GULVFUGEMASSE ART. NR BENEVNELSE MENGDE FARGE PR. KART. 54702 Gulvfugemasse 0,3 ltr. Lys eik 12 stk. 54703 Gulvfugemasse 0,3 ltr. Mørk eik 12 stk. 54705 Gulvfugemasse 0,3 ltr. Sort 12 stk. GULVFUGESMASSE er en en-komponent elastisk tettemasse basert på MS-polymer. Den herder ved hjelp av den naturlige luftfuktigheten til en høykvalitets fugemasse. BRUKSOMRÅDER - God vedheft til de fleste materialer - Miljøvennlig (løsemiddelfri) - Meget god vær og –UV bestandigehet - UNDERLAG: glass, metaller, tre, betong, gips, tegl og de fleste byggmateriell - Kan slipes og overmales med de fleste malinger/lakker. Test først! TEKNISKE DATA Materialtype: 1-komponent hybrid polymer Herdesystem: Herder med luftens fuktighet Spesifikk vekt: Ca. 1,40 kg/ltr. Hardhet shore: 25-30 iflg. ISO 828 Hinnedannelse: Ca. 30 minutter v/23`C og 50% RF Herdetid: 1-2 mm pr. døgn v/23`C og 50% RF Overmalbar: Godt malbar med de fleste andre malings/ lakk systemer. Vedheften til maling en vil variere avheng- ig av malings/lakk type, må testes først. Før overmaling må overflaten vaskes med white sprit. Generelt anbefales det ikke å overmale fugemasser da beve- gelser i fugemassen vil føre til krakelering er i malingen. . Brukstemperatur: + 5oC - +40oC Temp. betandig: -40oC - +100oC Fugebevegelse: +/- 25% Max fugebredde: 25 mm Farger: Lys eik, Mørk eik, Emballasje: 290 ml. patron Lagring: 12 måneder. Lagret tørt og svalt. ARBEIDSBESKRIVELSE: Rengjøring og priming Fugesidene skal være rene, tørre og fri for fett og løse partikler. Bunnfylling Fugen skal alltid utføres slik at den hefter mot sidene og ikke mot fugebunnen. Bruk en polyethylen bunnfyllingslist i riktig størrelse. Påføring Påføres med en fugepistol og fugen kan glattes med en fugepinne som har stått i såpevann. Rengjøring Uherdet masse,verktøy kan vaskes med white spirit. Herdet masse kun mekanisk. SIKKERHET: Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet) Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt. P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt. Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51 E-post: ordre@bsorbo.no 50


2014
To see the actual publication please follow the link above