Page 51

2014

51 HIGH TACK MONTERINGSLIM ART. NR BENEVNELSE MENGDE FARGE PR. KART. 370513 High Tack monteringslim 0,3 ltr. Hvit 12 stk. HIGH TACK MONTERINGSLIM er et meget sterkt lim basert på MS-polymer. Det herder ved hjelp av den naturlige luftfuktigheten. Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51 E-post: ordre@bsorbo.no BRUKSOMRÅDER - God vedheft til de fleste materialer - Miljøvennlig (løsemiddelfri) - Luktfritt - Meget god vær- og UV-bestandighet - Underlag: Glass, metaller, tre, betong, gips, tegl og de fleste byggematerialer. TEKNISKE DATA Materialtype: 1-komponent MS-polymer Herdesystem: Herder med luftens fuktighet Spesifikk vekt: Ca. 1,57 kg/ltr. Hardhet shore: 60 iflg. ISO 828 Hinnedannelse: Ca. 10-15 minutter v/23oC og 50% RF Herdetid: 2-3 mm pr. døgn v/23oC og 50% RF Overmalbar: Godt malbar med vannbaserte malinger og de fleste andre malingssystemer. Vedheften til malingen vil variere avhengig av malingstype, må testes først. Før overmaling må overflaten vaskes med white spirit. Generelt anbefales det ikke å overmale fugemasser da bevegelser i fugemassen vil føre til krakeleringer i malingen. Brukstemperatur: + 5 oC - +40 oC Temp. betandig: -40 oC - +100 oC Fugebevegelse: +/- 25% Max fugebredde: 25 mm Farger: Hvit Emballasje: 290 ml. patron Lagring: 9 måneder. Lagret tørt og svalt. ARBEIDSBESKRIVELSE: Rengjøring og priming Limflatene skal være rene, tørre og fri for fett og løse partikler. Påføring Påføres med en fugepistol og fugen kan glattes med en fugepinne som har stått i såpevann. Påføres i strenger med 30 cm avstand for å sikre at herdingen går optimalt. Rengjøring Uherdet masse, verktøy kan vaskes med hvite spirit. Herdet masse kun mekanisk. SIKKERHET: Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet) Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt. P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.


2014
To see the actual publication please follow the link above