Page 53

2014

53 KITTFUG ART. NR BENEVNELSE MENGDE FARGE PR. KART. 370603 Kittfug Sealer 305 0,3 ltr. hvit 24 stk. 370613 Kittfug Sealer 305 0,6 ltr. hvit 12 stk. KITTFUG er en en-komponent elastisk tettemasse basert på MS-polymer. Den herder ved hjelp av den naturlige luftfuktigheten til en høykvalitets lime/tette-masse. Den er spesielt utviklet til glassing/kitt fals. Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt. P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt. Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51 E-post: ordre@bsorbo.no BRUKSOMRÅDER - God vedheft til de fleste materialer - Miljøvennlig (løsemiddelfri) - Meget god vær og –UV bestandigehet - UNDERLAG: glass, metaller, tre, betong, gips, tegl og de fleste byggmateriell - Tilfredsstiller ISO 11600 G-25-HM TEKNISKE DATA Materialtype: 1-komponent hybrid polymer Herdesystem: Herder med luftens fuktighet Spesifikk vekt: Ca. 1,4 kg/ltr. Hardhet shore: 30 iflg. ISO 828 Hinnedannelse: Ca. 10 minutter v/23oC og 50% RF Herdetid: 1,5 mm pr. døgn v/23oC og 50% RF Overmalbar: Godt malbar med vannbaserte malinger og de fleste andre malingssystemer. Vedheften til malingen vil variere avhengig av malingstype, må testes først. Før over- maling må overflaten vaskes med white sprit. Generelt anbe- fales det ikke å over- male fugemasser da bevegelser i fuge- massen vil føre til krakeleringer i malingen. Brukstemperatur: + 5oC - +40oC Temp. bestandig: -40oC - + 100oC Fugebevegelse: +/- 25% Farger: Hvit Emballasje: 600 ml. pose 290 ml. Patron Lagring: 12 måneder. Lagret tørt og svalt. ARBEIDSBESKRIVELSE: Rengjøring og priming Fugesidene skal være rene, tørre og fri for fett og løse partikler. Bunnfylling Fugen skal alltid utføres slik at den hefter mot sidene og ikke mot fugebunnen. Bruk en polyethylen bunnfyllingslist i riktig størrelse. Påføring Påføres med en fugepistol og fugen kan glattes med en fugepinne som har stått i såpevann. Rengjøring Uherdet masse, verktøy kan vaskes med white spirit. Herdet masse fjernes kun mekanisk. SIKKERHET: Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet)


2014
To see the actual publication please follow the link above