Page 54

2014

ART. NR BENEVNELSE MENGDE FARGE PR. KART. 150815 Kittsilikon SMP 686 0,3 ltr. Hvit 12 stk. KITTSILIKON SMP 686 er en komponent hurtigherdende kittfugemasse. Kittsilikon SMP 686 herder raskt ved hjelp av den naturlig luftfuktighet til en hard elastisk masse. BRUKSOMRÅDER Anvendes til kitting og reparasjoner av kittfals. TEKNISKE DATA Materialtype: Nøytral silikon MS (SMP) Herdesystem: Herder med luftens Spesifikk vekt: Ca. 1,22 kg/ltr. Hardhet shore: Ca. 60 iflg. ISO 828 Hinnedannelse: Ca. 10 minutter Herdetid: Danner hinne etter ca 20 min. Overflatetørr etter 1-2 timer v/20°C og 50% fuktighet. Gjennomherder ca 2 mm pr. døgn. Overmalbar: Kan overmales ca ett døgn etter kitting. Erfaringsmessig fungerer vannbaserte malinger, akryl/alkyd emisjonsmalinger. Rene linolje og alkydmalinger kan ikke anvendes. Hvis malingen ikke er overflatetørr etter maks 2 døgn, bør den ikke anvendes. Test først. Brukstemperatur: + 5oC - +40oC Fugebevegelse: +/- 20% Max fugebredde: 25 mm KITTSILIKON fuktighet v/23oC og 50% RF Farger: Hvit Emballasje: 300 ml. Patron Lagring: 24 måneder. Lagret tørt og svalt. ARBEIDSBESKRIVELSE: Rengjøring og priming Fugesidene skal være rene, tørre og fri for fett og løse partikler. Om nødvendig bruk primer. Ubehandlet tre grunnes før buk. Påføring Påføres med en fugepistol og fugen kan glattes med en fugepinne/sparkelspade. Rengjøring Uherdet masse, verktøy kan vaskes med whitesprit/wipes. Herdet masse fjernes kun mekanisk. SIKKERHET: Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet) Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51 E-post: ordre@bsorbo.no 54 Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt. P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.


2014
To see the actual publication please follow the link above