Page 55

2014

BYGGFUG LM ART. NR BENEVNELSE MENGDE FARGE PR. KART. 370472 Byggfug LM 0,3 ltr. betonggrå 25 stk. 370473 Byggfug LM 0,3 ltr. hvit 25 stk. 370474 Byggfug LM 0,3 ltr. sort 25 stk. 370462 Byggfug LM 0,6 ltr. betonggrå 12 stk. 370466 Byggfug LM 0,6 ltr. koksgrå, NCS 7000 12 stk. 370463 Byggfug LM 0,6 ltr. hvit 12 stk. 370464 Byggfug LM 0,6 ltr. sort 12 stk. BYGGFUG LM er en en-komponent elastisk fugemasse basert på MS-polymer. Den herder ved hjelp av den naturlige luft fuktigheten til en høykvalitets fugemasse med meget god vedheft. Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51 E-post: ordre@bsorbo.no BRUKSOMRÅDER - Ekspansjonsfuger, fuger rundt vinduer og dører - God vedheft til de fleste materialer - Fugebevegelse opp til 50% - Miljøvennlig (løsemiddelfri) - Kan overmales,test først - Ingen lukt - Meget god vær og –UV bestandigehet - UNDERLAG: metaller,tre,betong, gips,tegl,PVC og de fleste byggmateriell - Tilfredsstiller ISO 11600 F-25- LM TEKNISKE DATA Materialtype: 1-komponent hybrid polymer Herdesystem: Herder med luftens fuktighet Spesifikk vekt: Ca. 1,39 kg/ltr. Hardhet shore: 18 +/-5 iflg. ISO 828 Hinnedannelse: Ca. 10 minutter v/23oC og 50% RF Herdetid: 2 mm pr. døgn v/23oC og 50% RF Overmalbar: Overmalbar med vannbaserte malinger og de fleste andre malingssystemer. For alle malinger må man teste vedheften først. Generelt anbefales det ikke å overmale fugemasser da bevegelser i fugemassen vil føre til krakeleringer i malingen. Brukstemperatur: + 1oC - +30oC Temp. bestandig: -40oC - + 90oC Fugebevegelse: +/- 50% Farger: Betonggrå ,Hvit, Sort Emballasje: 600 ml. foliepose 290 ml. Patron Lagring: 12 måneder. Lagret tørt og svalt. ARBEIDSBESKRIVELSE: Rengjøring og priming Fugesidene skal være rene, tørre og fri for fett og løse partikler. Bunnfylling Fugen skal alltid utføres slik at den hefter mot sidene og ikke mot fugebunnen. Bruk en polyethylen bunnfyllingslist i riktig størrelse. Påføring Påføres med en fugepistol og fugen kan glattes med en fugepinne som har stått i såpevann. Rengjøring Uherdet masse, verktøy kan vaskes med white spirit. Herdet masse fjernes kun mekanisk. SIKKERHET: Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet) 55 Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt. P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.


2014
To see the actual publication please follow the link above