Page 56

2014

56 INTERIØRFUG ART. NR BENEVNELSE MENGDE FARGE PR. KART. 370563 Interiørfug 0,6 ltr. Hvit 12 stk. INTERIØRFUG SMP er en en-komponent smidig interiørfugemasse. Interiørfug SMP herder ved hjelp av den naturlige luftfuktigheten og har en lettarbeidende fast konsistens. Fleksibel og overmalbar. BRUKSOMRÅDER Anvendes til innvendige fuger i f.eks. gipsvegger, rundt dører og vindu, tak/vegg etc. TEKNISKE DATA Materialtype: Tixotropisk Herdesystem: Herder med luftens fuktighet Spesifikk vekt: Ca. 1,5 kg/ltr. Herdetid: 2-3 mm/døgn v/23° C og 50%RF 7-8 mm/døgn v/23° C og 50%RF 7-8 mm pr. time v/23° C og 50% RF Overmalbar: Godt malbar med vannbasert maling. Test først. Brukstemperatur: + 5oC - +40oC Temp. betandig: 0°C - 80°C Fugebevegelse: +/- 12,5% Max fugebredde: 25 mm Farger: Hvit Emballasje: 600 ml. Patron Lagring: 12 måneder. Lagret tørt og svalt. Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt. P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt. ARBEIDSBESKRIVELSE: Rengjøring og priming Fugesidene skal være rene, tørre og fri for fett og løse partikler. Om nødvendig bruk primer. Påføring Påføres med en fugepistol og fugen kan glattes med en fugepinne/sparkelspade. Rengjøring Uherdet masse, verktøy kan vaskes med whitesprit. Herdet masse fjernes kun mekanisk. SIKKERHET: Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet) Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51 E-post: ordre@bsorbo.no


2014
To see the actual publication please follow the link above