Page 57

2014

TAKMASSE 57 ART. NR BENEVNELSE MENGDE FARGE PR. KART. 330900 Takmasse 0,3 ltr. sort 12 stk. TAKMASSE er en en-komponert klebe og tettemasse på bitumenbasis. Fiberforsterket. Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51 E-post: ordre@bsorbo.no BRUKSOMRÅDER – Meget lett å påføre – Meget godt egnet til reperasjoner av takkonstruksjoner og lignende. – Meget god vedheft til de fleste overflater, for eksempel bitumen, tre, stein, betong, metall, glass. – Kan også brukes på fuktige underlag. TEKNISKE DATA Materialtype: 1-komponent bitumen Spesifikk vekt: Ca. 1,3 kg/ltr. Hinnedannelse: 15 minutter v/23oC og 50% RF Herdetid: Brukstørr etter ca. 1–2 døgn, gjennomtørr etter ca. 1 uke. Brukstemperatur: +5oC – +40oC Temp. betandig: -20oC – + 70oC Fugebevegelse: +/- 15% Max fugebredde: 20 mm Farger: Sort Emballasje: 310 ml. Patron Lagring: 12 måneder. Lagret tørt og svalt. ARBEIDSBESKRIVELSE: Rengjøring og priming Fugesidene skal være rene, tørre og fri for fett og løse partikler. Bunnfylling Fugen skal alltid utføres slik at den hefter mot sidene og ikke mot fugebunnen. Påføring Påføres med en fugepistol og fugen kan glattes med en fugepinne som har stått i vann. Rengjøring Uherdet masse,verktøy kan vaskes med white spirit. Herdet masse fjernes kun mekanisk. SIKKERHET: Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet) Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt. P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.


2014
To see the actual publication please follow the link above