Page 60

2014

60 NBS FLEXISKUM ART. NR BENEVNELSE MENGDE: PR. KART. 180756 NBS Flexiskum 750 ml 12 stk. 180752 Rensemiddel, skum 500 mm 12 stk. 240013 Skumpistol «Pageris» 240012 Skumpistol «Ultra» NBS FLEXISKUM er en-komponent fuktighetsherdende polyuretanskum som ved påføring ekspanderer kraftig og danner et halvhardt fyllskum. Skummet har i herdet tilstand hovedsakelig lukkede celler og gir utmerket varme- og lyd isolering. Skummet herder ved hjelp av luftens fuktighet eller fukt i tilstøtende materialer, det bør derfor anvendes slik at skummet kan ekspandere fritt. Fukting av fugen før påføring av skum gir hurtigere herdig og større volum. BRUKSOMRÅDER - Tetting og isolering - Mellom karm/vegg, vegg/gulv - Underlag: metaller, tre, betong, gips, tegl og de fleste byggmateriell - Freonfri godkjent drivgass TEKNISKE DATA Materialtype: 1-komponent polyuretanskum Farge: Beige Konsistens: Skum Hinnedannelse: Klebefri etter ca 15.min Herdetid: Kan bearbeides etter ca 35 min. Gjennom- herdet etter 18-24 timer, avhengig av mengde temperatur, fuktighet Brukstemperatur: +5°C – +35°C, Temp.bestandig: -50°C – +90°C Drivgass: Protan/Butan. Meget brannfarlig Skummengde: 750ml. Skum gir ca.30-50 liter fritt skum avhengig av tempera- tur og fuktighet. Aldringsbestandighet: skum er ikke UV- bestandig Beholderens temp. bør være +20°C Meget god. Herdet Lydklasse: Ved 100mm oppnås Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51 E-post: ordre@bsorbo.no lydklasse R60db. Emballasje: 750 ml. NBS for pistol. Lagring: 12 måneder. Lagres tørt og svalt. ARBEIDSBESKRIVELSE: Sørg for at overflaten er renset for løse partikler og uten fett og oljerester. Flaten som skal forsegles fuktes først med vann. Rist flasken godt i 30 sek. før bruk. Snu flasken opp ned ved påføring. Skummet vil ekspandere 2-3 ganger ved anbefalt temperatur og luftfuktighet. Fjern aldri stempling før skummet er gjennomherdet. FOR DIMENSJON AV FUGER SE TEKNISK GODKJENNING FRA SINTEF 030-0276. SIKKERHET: Produktet er helseskadelig og inneholder brannfarlig drivgass. Trykkbeholder må ikke utsettes for temperatur over +50°C. Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke når flasken er tom. Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet) Pageris Ultra Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt. P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.


2014
To see the actual publication please follow the link above