Page 62

2014

62 BRANNSTOPP FUGESKUM ART. NR BENEVNELSE MENGDE FARGE PR. KART. 180755 Brannstopp Fugeskum 750 ml Lys rød 12 stk. 180752 Rensemiddel, skum 500 mm 12 stk. 240013 Skumpistol «Pageris» 240012 Skumpistol «Ultra» BRANNSTOPP FUGESKUM FR er en-komponent fuktighetsherdende polyuretanskum som ved påføring ekspanderer kraftig og danner et halvhardt fyllskum. Skummet forsegler sprekker og åpninger for beskyttelse mot brann og lyd og har i herdet tilstand hovedsakelig lukkede celler og gir en utmerket varme- og lydisolering. Skummet herder ved hjelp av luftens fuktighet eller fukt i tilstøtende materialer, det bør derfor anvendes slik at skummet kan ekspandere fritt. Fukting av fugen før påføring av skum gir hurtigere herdig og større volum. BRUKSOMRÅDER – Tetting og isolering – Underlag: betong/mur, gips og tre – Freonfri godkjent drivgass – Meget god vær- og UV-bestandighet -– GODKJENT OPP TIL EI-240 – BRANNTEKNISK KLASSIFISERING SINTEF 030-0276 TEKNISKE DATA Materialtype: 1-komponent polyuretanskum Farge: Lys rød Konsistens: Skum Herdetid: Kan bearbeides etter ca 45 min. Gjennom- herdes etter 5-24 timer, avhengig av mengde, temperatur og fuktighet Ant. lukkede cell. 60/70% Brukstemperatur: +5oC – +35oC Beholderens temp. bør være +20°C Temp.bestandig: -40oC – +90oC Drivgass: Protan/Butan Skummengde: 750ml. Skum gir ca.30-50 liter fritt skum avhengig av temperatur og fuktighet. Aldringsbestandighet: skum er ikke UV- bestandig Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt. P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt. Meget god. Herdet Lydklasse: Ved 100mm oppnås lydklasse R58db. Brannklasse: EI-30-240. Se teknisk godkj. Sintef. Emballasje: 750 ml. NBS for pistol. Lagring: Min. 9 måneder. Lagres tørt og svalt. ARBEIDSBESKRIVELSE: Sørg for at overflaten er renset for løse partikler og uten fett og oljerester. Flaten som skal forsegles fuktes først med vann. Rist flasken godt i 30 sek. før bruk. Snu flasken opp ned ved påføring. Skummet vil ekspandere 2-3 ganger ved anbefalt temperatur og luftfuktighet. Fjern aldri stempling før skummet er gjennomherdet. FOR DIMENSJON AV FUGER SE TEKNISK GODKJENNING FRA SINTEF 030-0276. SIKKERHET: Produktet er helseskadelig og inneholder brannfarlig drivgass. Trykkbeholder må ikke utsettes for temperatur over +50°C. Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke når flasken er tom. Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet) Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51 E-post: ordre@bsorbo.no Pageris Ultra


2014
To see the actual publication please follow the link above