Page 68

2014

68 TRELIMER, INDUSTRI ART. NR BENEVNELSE ENHET 367115 Trelim 439-D3 20 kg 360135 Trelim 439-D3 125 kg 366833 Herder 921 500 ml. DANAFIX 439 (m/herder nr. 921) er et to-komponent spesiallim som gir en fuktbestandig fuge. Den oppfyller kravene til fuktbestandighetsklasse D4 med herder iblandet. BRUKSOMRÅDER - Fuktbestandig - Holdfasthetsklasse D4 iflg. DIN 68602/68603 - Med mørk (blå) herder, 5% innblanding, godkjent NDVK. - Til dører og vinduer - Transparent limfuge TEKNISKE DATA Limtype: Enkeltlim Bindemiddel: PVAc-dispersjon Spesifikk vekt: 1,10 kg/ltr Tørrstoffinnhold: 48+/- 1 vekts-% Viskositet: 7.200 cp Åpen tid: Ca. 6–7 minutter Presstid: Ca. 5–10 minutter Presstrykk: 1–5 kg/cm2 Blandingsforhold: 5% herder Brukstemperatur: +5oC - + 90oC Holdbarhet etter Iblanding av herder 921: Max 8 timer Fuktighetsbest.: D3 iflg. DIN D4 iflg. DIN Farger: Hvit Emballasje: 30 og 125 kg. spann Lagring: 12 måneder. Lagret Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt. P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt. 68602/68603 68602/68603 tørt og svalt. Tåler ikke frost ARBEIDSBESKRIVELSE: Materialene må være rene og godt tilpasset hverandre. Fuktighet i trevirket 8–10% Limet påføres jevnt på en eller to sider. Lim på begge flater gir sterkest limfuge. Montering av materialene bør skje innen 15 minutter. På grunn av forskjellige faktorer som mengde lim, materialets absorbsjonsevne og klimaforhold, vil monterings - tiden variere, på linje med presstiden med hensyn til spenninger i materialet. Våt lim fjernes med vann. Herdet lim kan kun fjernes ved lengre tids bløtgjøring i varmt vann. SIKKERHET: Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet) Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51 E-post: ordre@bsorbo.no


2014
To see the actual publication please follow the link above