Page 5

FofGentofte_Foraar17

Foredrag The Big Bang Dekan John Renner Hansen The Big Bang var starten på alting. Rum og tid foldede sig ud, og ufattelige mængder af energi blev frigjort - energi som i dag bl.a. er omdannet til stjerner, sorte huller, planeter og kosmisk stråling. Ved forskningscentret CERN i Schweiz laver man eksperimenter, der skaber stoftilstande, som minder meget om dem, der fandtes i det meget tidlige univers. Med målinger fra CERN og andre lignede installationer rundt om i verden har fysikerne formået at tegne et billede af, hvad der skete i de dramatiske øjeblikke efter, at universet blev undfanget. F.eks. lykkedes det CERN’s forskere i 2012 at påvise eksistensen af Higgs bosonen. Nogle spørgsmål forbliver ubesvarede: Hvorfor opstod der ikke lige meget stof og antistof ved universets tilblivelse? Hvorledes virker tyngdekraften? Hvad er mørkt stof, og hvad er mørk energi? Professor John Renner Hansen vil med fængende entusiasme fortælle om Big Bang og det store drama, der udspillede sig i tiden efter, at vores univers blev undfanget. Hold 371023 Torsdag den 23/2 kl. 19.00-21.00 125,- Vores kosmiske Historie Astrofysiker Tina Ibsen Din historie begyndte længe før din fødsel! Vi er nemlig alle en del af en historie, der går helt tilbage til universets begyndelse i Big Bang. Vores kosmiske historie fortsætter gennem stjerners dannelse, liv og eksplosive død. Uden alt dette ville vi ikke være her i dag. Med støv fra en supernova blev vores Solsystem dannet med alle dets planeter, måner, asteroider og stjerneskud! Vores Planet Jorden er næppe på nogen måde unik. Derfor er der mulighed for, at der er opstået liv andre steder i universet. Måske skal vi ikke så langt væk for at finde liv? Vores naboplanet Mars har måske haft de rette betingelser for at kunne huse liv engang. Astrofysiker Tina Ibsen vil tage os gennem en spændende rejse gennem 13,8 milliarder år fra Big Bang til Mars, hvor Det Store Spørgsmål er: Har der været - eller er der - liv på Mars!? Hold 371024 Onsdag den 5/4 kl. 19.00-21.00 125,- Hvor gik elektronen hen, da den gik ud? Professor Tomas Bohr I den første tredjedel af det 20. århundrede gennemgik vores verdensbillede en uventet revolution. Noget så basalt som beskrivelsen af et objekts position i rum og tid viste sig at være problematisk - og det strengt deterministiske udgangspunkt, som fysikere havde brugt med så stor succes på alt fra planeter til geværkugler, måtte opgives og erstattes med en statistisk beskrivelse. Når man kommer ned på atomare længdeskalaer, kan man ikke forudse udfaldet af en enkelt hændelse; kun sandsynligheden for de forskellige mulige udfald! Dette ledte til intense diskussioner mellem pionererne, især Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger og de Broglie, diskussioner, som stadig har interesse i dag. For nok ved vi, at kvantemekanikken giver en uhørt præcis beskrivelse, som passer med eksperimenterne, men det er svært at fatte, at verden kan være så underlig. Tomas Bohr vil fortælle denne dramatiske historie, som jo også involverer debattanternes personligheder. Forhåbentlig vil det give tilhørerne mulighed for at danne sig deres egen mening om, hvad der kræves af en god naturbeskrivelse. Hold 371025 Onsdag den 26/4 kl. 19.00-21.00 125,- Universets undfangelse, udvikling, tilstande og sammenhænge Vært: Asger Høeg FOF Gentofte byder velkommen til en sæson med øget fokus på naturvidenskabelige emner. Experimentariums tidligere direktør Asger Høeg har sammensat en foredragsrække med tre højtprofilerede foredragsholdere: • Dekan John Renner Hansen, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. • Astrofysiker Tina Ibsen, Tycho Brahe Planetarium. • Professor Tomas Bohr, Institut for Fysik ved Danmarks Tekniske Universitet. De tre aftener indledes med et oplæg fra foredragsholderen. I pausen byder FOF Gentofte på et glas vin eller vand. Aftenen afsluttes med en forhåbentlig engageret debat, styret af FOF Gentoftes vært Asger Høeg. Sted: Øregaardsalen, Gentofte Hovedbibliotek. Du kan tilmelde dig foredragene enkeltvis eller tilmelde dig pakken, se nedenfor. Deltagelse kræver ingen særlige forudsætninger - blot nysgerrighed. Tilmeld dig alle 3 foredrag og få rabat: Hold 371022 3 mødegange 295,- WWW.FOF-GENTOFTE.DK 5


FofGentofte_Foraar17
To see the actual publication please follow the link above