Page 24

prezentacja_firmy_LRsklepafrodyta.pl

ZNAJDŹ NAS NA: facebook.com/LRworld.poland twitter.com/LRworld www.LRworld.com/pl Wspieramy: lrgkf.com LR Health & Beauty Systems Sp. z o.o. jest członkiem prestiżowego PSSB. LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS Sp. z o.o. ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000203244, NIP: 954-24-74-874, kapitał zakładowy 50.000 zł Kod prod. 94247-218 PL


prezentacja_firmy_LRsklepafrodyta.pl
To see the actual publication please follow the link above