Page 24

ACC30974_Anglesey_Beach_Guide_2017_WEB_BG_flattened

An attractive coastal village close to two fine beaches, Traeth Bychan and Traeth Lligwy. Anglesey’s rocky east coast has claimed many ships – a monument recalls the wrecking of the Royal Charter in 1859 with the loss of over 400 lives. Moelfre’s Lifeboat Station is still active and the small Seawatch Centre contains lifeboat, shipwreck and maritime heritage displays. There’s heritage on dry land too, in the shape of some of the island’s most fascinating ancient sites – Lligwy Burial Chamber, Din Lligwy Hut G_roup and Capel Lligwy Pentref arfordirol deniadol sydd dafliad carreg o ddau draeth arbennig, Traeth Bychan a Thraeth Llugwy. Mae llawer o longau wedi eu dryllio ar arfordir dwyreiniol Môn – ceir cofeb yma i'r Royal Charter a suddodd ym 1859, pan fu farw dros 400 o bobl. Mae Gorsaf Bad Achub Moelfre'n gweithredu o hyd ac mae Canolfan fach yr Wylfa yn cynnwys bad achub, llong ddrylliedig ac arddangosiadau treftadaeth forol. Ceir digonedd o dreftadaeth ar dir sych hefyd ar ffurf rhai o safleoedd hynafol mwyaf diddorol yr ynys - Siambr Gladdu Llugwy, Grwˆ p C_ytiau Din Llugwy a Chapel Llugwy.


ACC30974_Anglesey_Beach_Guide_2017_WEB_BG_flattened
To see the actual publication please follow the link above