Page 3

ACC30974_Anglesey_Beach_Guide_2017_WEB_BG_flattened

LLANDUDNO Who can resist a stunning stretch of coast? Just picture it, the seabirds calling as the wind carries them overhead, the feel of the warm sand between your toes and the unmistakable scent of salty water in the air as the tide slowly inches its way up onto the shore. Much of our 125 miles of beautiful coastline has been designated an Area of Outstanding Natural Beauty (AONB), and come rain or shine our fabulous beaches offer something for everyone – vast stretches of sand, safe swimming for the kids and windswept bays where a bracing walk and rock pooling are the call of the day. Here, seeing really is believing, but don’t just take our word for it – come and experience A_nglesey for yourself. BANGOR A55 Pwy all beidio rhyfeddu at ambell ran trawiadol o’r arfordir. Dychmygwch gri adar y môr wrth iddynt hedfan yn yr awel, y tywod yn gynnes rhwng bodiau eich traed a blas arbennig y dw^ r hallt yn yr aer wrth i’r llanw symud yn araf i fyny’r traeth. Mae llawer o’n arfordir 125 milltir wedi ei ddynodi’n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE), a waeth beth fo’r tywydd, mae ein traethau gwych yn cynnig rhywbeth i bawb - ardaloedd eang o dywod, cyfle i blant nofio’n ddiogel a baeau gwyntog lle gallwch gerdded a chael awyr iach neu chwilio yn y pyllau glan môr. Dewch i weld drosoch eich hun, peidiwch â c_hymryd ein gair - dewch i ddarganfod Ynys Môn. A55 Biwmares Beaumaris


ACC30974_Anglesey_Beach_Guide_2017_WEB_BG_flattened
To see the actual publication please follow the link above