Page 32

ACC30974_Anglesey_Beach_Guide_2017_WEB_BG_flattened

Attractive, classy seatown and sailing centre, a handsome mix of Georgian, Victorian and Edwardian influences. It’s full of interest – good choice of shops, inns and accommodation, plus bags of history. Moated Beaumaris Castle, possibly the finest of all North Wales’s 13thcentury fortresses, is a World Heritage Site. Also visit Beaumaris Gaol and Courthouse. Fine views across the Menai Strait to Snowdonia from seafront and pier. Local facilities include leisure c_entre and choice of golf courses. Tref glan môr ddeniadol, chwaethus, sydd â chlwb hwylio a chymysgedd gwych o ddylanwadau Sioraidd, Fictoraidd ac Edwardaidd. Mae'n llawn mannau o ddiddordeb - dewis da o siopau, tafarnau a llety, a llond lle o hanes. Mae Castell Biwmares a'i ffos yn un o gaerau gorau Gogledd Cymru. Mae'n dyddio o'r 13eg ganrif ac mae'n un o Safleoedd Treftadaeth y Byd. Ewch am dro i Garchar a Chwrt Biwmares hefyd. Ceir golygfeydd gwych ar draws Afon Menai i gopaon Eryri o lan y môr a'r pier. Ymysg y cyfleusterau lleol mae c_anolfan hamdden a dewis o gyrsiau golff.


ACC30974_Anglesey_Beach_Guide_2017_WEB_BG_flattened
To see the actual publication please follow the link above