Page 127

DocHdl1OnPREADYtmpTarget

127 G R Ä S F R Ö Villa- och parkytor art.nr Norr / Park 147 102 Lågväxande blandning med genomgående goda kvaliteter där vi i sortvalet tagit stor hänsyn till torktolerans, skuggtålighet och självläkningsförmåga vid skador. Mycket god övervintringsförmåga. Långsiktigt låga underhållskostnader pga långsamväxande sortmaterial. Innehåll: rödsvingel, ängsgröe, rödven. Master 147 108 En allroundblandning vid nyanläggningar och reparationer av de flesta grönytor. Klarar låga klipphöjder väl ex Fairways på Golfbanor. Innehåll: rödsvingel, eng. rajgräs, ängsgröe. Park Smaragd f.d Hg 155 147 101 Smaragdgrön blandning som är tät, mycket finbladig och speciellt lågväxande. Används till Golfgreener, parker och paradgräsmattor. Innehåll: rödsvingel, rödven. Skugga 147 106 Blandningen direkt avsedd för skuggiga ytor. Mycket lämplig under träd och buskar. Parker/Kyrkogårdar är vanliga platser. Innehåll: rödsvingel, hårdsvingel, kärrgröe. Extra Green 147 103 Lämplig för den eleganta villaträdgården. En komposition av marknadens absolut främsta sorter av tätvuxen rödsvingel och ängsgröe. Ger en utsökt vacker och slitstark matta. Har även samma karaktär som våra Färdiga gräsmattor på rulle. Innehåll: rödsvingel, ängsgröe. Villa Classic 147 105 Ger snabb och säker etablering med hjälp av engelskt rajgräs. Vanlig till villagräsmattor eller där man vill ha snabb etablering. Innehåll: rödsvingel, eng. rajgräs, ängsgröe. Ultra 147 104 En utmärkt blandning för trädgårdar, parker och fairways med stora krav på utseende och slitstyrka. Långsamväxande. Innehåll: rödsvingel, ängsgröe. Sportytor ElitSport 147 112 Framtagen till fotbollsplaner som har högst ställda krav på fotbollsgräs. Används både till elitplaner men också till den lilla fotbollseller sportplanen. Innehåll: ängsgröe, rajgräs rödsvingel för att binda ytan snabbare vid etableringen. GroundSport 147 113 Slitstark blandning för sportytor alternativt även till villagräsmatta för de som vill ha en lite mörkare gräsmatta tack vare den höga andelen ängsgröe. Innehåll: ängsgröe + rödsvingel. NordicSport 147 111 För stöd- och reperationssådd av alla slags sport- och slitytor. Vi har utvecklat produkten med världsledande växtförädlingsföretag med innehåll av nya generationens tetraploid rajgräs och rajgräs med utlöpare. I NordicSport kombineras den nya generationens engelskt rajgräsets snabba etablering med ängsgröens långsiktighet och goda övervintringsförmåga. Tetra ploid rajgräs har förbättrad övervintringsförmåga. Innehåll: Konventionellt rajgräs med tetraploid rajgräs och rajgräs med utlöpare + 35% ängsgröe. SydSport 147 109 Prisvärd, snabbetablerad blandning till renovering av sportplaner. Innehåll: 85% engelskt rajgräs och 15% ängsgröe. SuperSport 147 110 100% rajgräsblandning med den senaste teknologin. SuperSport är ett bra alternativ till SnabbSport S, där man får en snabb renovering av slitna sportytor. Mycket slitstark och förbättrad vinterhärdighet. Innehåll: engelsk rajgräs och tetraploid rajgräs. SnabbSport S 147 123 Samma karaktär som SuperSport men med en extrem snabb etablering. Gror på lägst temperaturer av alla blandningar, gror runt 5°C. Innehåller: 100% rajgräs: Engelskt rajgräs, rajgräs med utlöpare, Westerwoldiskt turfrajgräs och tetraploid rajgräs. GRÄSFRÖ B LANDNINGAR Swedbank Stadion, Sport Elit gräsfrö.


DocHdl1OnPREADYtmpTarget
To see the actual publication please follow the link above