Page 129

DocHdl1OnPREADYtmpTarget

Rödsvingel 129 G R Ä S F R Ö GRÄSFRÖ RENA SORTER Ängsgröe Engelskt rajgräs Rödsvingel, Festuca rubra Ingår i de flesta blandningar pga dess goda och breda egenskaper. Tät, klarar låga klipphöjder, vinterhärdig, konkurrerar bra på torra näringsfattiga jordar och konkurreras lätt bort på tyngre näringsrika och blöta jordar. Klarar sig bra i skugga. Slitagetoleransen är inte så bra och därför kompletteras blandningar ofta med t ex ängsgröe och/eller rajgräs. Rödsvingel delas upp i följande underarter med utlöpare och rhizomer: Rödsvingel långa utlöpare, Festuca rubra rubra Sorterna i denna grupp har talrika underjordiska utlöpare som tätar ihop skadade ytor bra men har glesare skottbildning, även om framsteg gjorts på tätheten de sista åren. Sorterna avkastar mer fröskörd och har starkare tillväxt. Framförallt lämplig till vägslänter och andra naturområden. Rödsvingel korta utlöpare, Festuca rubra litoralis Finbladigare än gruppen långa utlöpare, läker skadade ytor snabbt och har mycket täta sorter i gruppen som används till bl a greener. Salttoleransen är förhållandevis mycket hög och används därför också i miljöer där salt är en faktor att beakta, t ex refuger, skärgårdsmiljöer etc. Rödsvingel tätvuxen, Festuca rubra commutata Mycket hög skottäthet och torktolerans. Underarten är den mest förekommande av alla arter i de flesta blandningarna på marknaden. Hårdsvingel, Festuca trachyphylla, syn longifolia Hårdsvingel har hög skottäthet och tuvat växtsätt. Bladen är styva och fast plantan utsätts för torka så bibehåller arten en fin färg. Låga näringskrav och låg tillväxt gör att den blandar sig väl med rödsvingel. Fårsvingel, Festuca ovina, syn tenuifolia Ett tuvat gräs med något grågröna blad. Bladen är styvare än rödsvingelns. Arten är extremt torktålig, lågväxande och växer bra på lätta sand- och grusjordar. Fårsvingeln används på torra, extensiva områden samt som foggräs mellan t ex stenplattor. Vilka enskilda sorter har Weibulls Horto? Vi säljer även enskilda sorter inom olika arter, från golfgreenkvalitet som kräver låga klipphöjder, slitstarka sportgräs till extensiva ytor. Kontakta våra säljare för mer information. Groingstid Art milj. frö/kg kg/100 kvm dagar Rödsvingel 0,9 2 7–14 Hårdsvingel 1,1 2 7–14 Fårsvingel 1,4 2 7–14 Ängsgröe 3,0 1,1 15–20 Eng. rajgräs 0,7 3,5–5,0 5–10 W.woldiskt rajg 0,3 5,0 4–7 Ängsgröe och rajgräs Ängsgröe, Poa pratensis Ängsgröe tål kraftigt slitage, har mycket god vinterhärdighet och växer långsamt. Ängsgröe bildar rikligt med utlöpare/ rhizomer som håller ihop gräsmattan väl och växer ihop med skadade ytor. Ängsgröe trivs och konkurrerar bäst i soliga lägen och är mer näringskrävande än t ex svingelarterna. I torra och sandiga jordar konkurrerar ängsgröen dåligt. Ängsgröe tillsammans med engelskt rajgräs passar perfekt till ytor med högt slitage t ex fotbollsplaner etc. Stor variation på bladbredd mellan sorterna 2-5 mm. Fröet är ljusgroende och skall sås mycket grunt. Etableringstiden är långsam, fröet gror på ca 3 veckor vilket gör att såbäddsberedningen och vattentillgång är extra viktig. Engelskt rajgräs, Lolium perenne Tuvat gräs som har överlägset bäst slitagetolerans och snabbast groning under normala temperaturer, efter ca 5-7 dagar så kan man se de första stråna. Arten drabbas lätt av utvintringssvampar i t ex Norrland och bl a därför passar rajgräs bra ihop med ängsgröe i sportblandningar. I bladen ser man ”ribbor” som gör bladen slitstarka, det för med sig att bladen gärna fransar sig vid klippning med dåliga knivar. Sorter med rhizomer är under försöksstadie. Westerwoldiskt rajgräs, Lolium multiflorum var. Westerwoldicum Ettårigt rajgräs förknippas normalt som fodergräs med groning på låga temperaturer och extremt snabb tillväxt. Sedan några år tillbaka har det förädlats fram grönytesorter där man tagit tillvara på de fina egenskaper som groning på runt 5°C och snabb tillväxt. Detta utnyttjas t ex tidigt på våren då fotbollsplaner och teeytor snabbt behöver komma igång. Blandas med flerårigt rajgräs och ängsgröe för långsiktighet.


DocHdl1OnPREADYtmpTarget
To see the actual publication please follow the link above