Page 137

DocHdl1OnPREADYtmpTarget

137 V Ä X T S K Y D D ÖVRIGA PREPARAT (ÖV) Klisterrulle Tercol art.nr All Clear Extra, 5 l/fpn. 4 fpn/krt. Ingen klass. ÖV L28 137 Rengöringsmedel vid användning av växtskyddsmedel. Ferramol snigel effekt, 5 kg. Klass 3. IN+ÖV 660 040 Mot alla sorters sniglar. FoamMark, 5 l/fpn. Ingen klass. ÖV 660 051 Markörskum för användning tillsammans med skummarkörutrustning. Bildar ett vitt skum. Produkten är dryg och ekonomisk, optimerad blandning av biologiskt lätt nedbrytbara tensider. Hydretain ES Plus, 3,8 l/fpn. 4 fpn/krt. Ingen klass. ÖV 807 504 Hydretain är en unik produkt för fuktkontroll i rotzonen genom att vara hygroskopisk och fuktighetsbevarande. Hydretain följer vattenströmmen i jorden och lägger sig som en tunn hinna runt rötterna där den effektivt drar till sig mikroskopiska droppar av vatten. Växten får därmed en jämnare tillgång till vatten och i praktiken kan bevattningsbehovet minskas avsevärt. Klisterskiva gul, 10 cm x 25 cm, 10 st/fpn. 20 fpn/krt. 660 029 Klisterskiva gul, 25 cm x 40 cm, 12 st/fpn. 660 030 Klisterrulle gul, 15 cm x 100 m. 1 st/fpn 660 035 Klisterrulle gul, 30 cm x 100 m. 1 st/fpn 660 036 Klisterrulle gul, 5 cm x 100 m. 1 st/fpn 660 037 För övervakning av förekomst av bladlöss, minerare, vita flygare, trips och sorgmyggor. Klisterskiva blå, 10 x 25 cm, 10 st/fpn. 20 fpn/krtI. 660 033 Klisterskiva blå, 25 x 40 cm, 12 st/fpn. 660 034 För övervakning av trips och sorgmyggor. NA Avdunstningsskydd, 5 l/fpn. 4 fpn/krt. Ingen klass. ÖV 660 022 Mot avdunstning och uttorkning av växter. No Foam, 200 ml/fpn. Ingen klass. ÖV 660 050 Motverkar skumbildning vid blandning av skummande lösningar i spruttankar etc. NoFoam Ultra kan tillsättas alla blandningar där skum inte önskas. Det kan även användas mot redan uppkommet skum genom att NoFoam Ultra droppas direkt på skummet. Sluxx snigelgift, 20 kg. Klass 2L. IN+ÖV L28 021 Mot sniglar i odling på åker samt i frukt och humleodlingar. Och även i växthus eller frilandsodlingar av grönsaker, prydnadsväxter och vin. SprayMark, 1 l/fpn 6 fpn/krt L33202 Sprutmarkeringsfärg SprayMark används för att minska risken för överlappning, överdosering och missade ytor vid sprutning med flytande gödning, vätmedel, växtskyddsmedel mm. Drygt och ekonomiskt. Tercol, 5 l/fpn. 3 fpn/krt. Ingen klass. ÖV L33 416 Rengöringsmedel för trä, puts, sten, betong, tegel, eternit, plast, textil, inom och utomhus. Avlägsnar missfärgning/beläggningar av mögel alger, påväxt, lav, fett, sot, olja mm. Missfärgar inte underlaget. X-Change, 5 l. Ingen klass. ÖV 610 007 Vattenlösligt koncentrat som innehåller vattenstabiliserande, surgörande och hydroskopiska ämnen samt pH buffert (syraneutraliserande) och skumdämpare för att förbättra vattenkvaliteten. Den hydroskopiska effekten förbättrar spridning på bladytan samt upptag i plantan.


DocHdl1OnPREADYtmpTarget
To see the actual publication please follow the link above