Page 140

DocHdl1OnPREADYtmpTarget

ENKLA / KOMPLET TERANDE GÖDSELMEDEL - FASTA 140 G Ö D S E L För den som vill blanda själv eller behöver komplettera sin näringsgiva har vi ett brett och även utökat sortiment av s.k. enkla gödselmedel. De kan dessutom vara både fasta, lättlösligt kristallina eller flytande. Flera är lämpliga till bladgödsling. Produkt namn NPK Övrigt innehåll Form Rek.dos kg/100m² Användning Fpn Fpn /Pall lager ställe Art.nr Ammonsulfat Merox 21-0-0 S Ca Fe 0,2-0,5 Friland, lantbruk och grönyta. pH-sänkande 25 kg 40 D L26 112 Axan 27-0-0 S Mg Granulat Friland, lantbruk och grönyta. 750 kg 1 D L26531 Ferro Top 6-0-10 S Mg Fe Mn 0,7-1,8 mm 2-4 Mot mossa på våren, ger snabbt grön färg. 25 kg 40 H 807 459 Kalisalt K 50 0-0-50 klor 45 Kornad Friland, lantbruk. 50 kg 750 kg 21 D D L26 377 L26 537 Kalimagnesia K 0-0-25 S Mg Kornad Friland, lantbruk och grönyta. Ekologiskt tillåten. 25 kg 40 D L26 585 YaraLiva® Kalksalpeter™ 16-0-0 Ca Friland, lantbruk och grönyta. 25 kg 750 kg 40 1 D D L26 575 L26 527 Krista-K Kaliumnitrat 14-0-38 Kristallin 2-5 För gödsling av alla grönytor. Perfekt vid behov av snabb tillväxt. Lämplig att använda i alla typer av näringslösningar för droppbevattning och spridarbevattning. Även för bladgödsling. 25 kg 48 H 600 200 Krista®MAG Magnesiumnitrat 11-0-0 Mg Kristallin Lämplig att använda i alla typer av näringslösningar för droppbevattning och spridarbevattning. Även för bladgödsling. 25 kg 40 H 807 080 Krista®MAP Monoammonfosfat 12-27-0 Mg Kristallin Lämplig att använda i alla typer av näringslösningar för droppbevattning och spridarbevattning. 25 kg 48 H 807 100 Krista®MGS Magnesiumsulfat - S Mg Kristallin Lämplig att använda i alla typer av näringslösningar för droppbevattning och spridarbevattning och bladgödsling. 25 kg 48 H 600 204 Krista®MKP Monokalifosfat 0-23-28 Kristallin Lämplig att använda till alla typer av näringsbevattning som droppbevattning, gödselbevattning och spridarbevattning. 25 kg 48 H 807 090 Krista®SOP Kaliumsulfat 0-0-42 S Kristallin Till näringsbevattning och droppbevattning av grönsaker, frukt och blomstervattning. 25 kg 48 H 807 055 Urea N 46 46-0-0 Ca Prillad 0,2-0,4 Lämplig vid akut kvävebrist. Vattenlöslig. 25 kg D L26 009 YaraLiva®Calcinit 16-0-0 Ca Kristallin 0,4-0,7 Vattenlöslig kvävekälla för alla typer av Kalciumnitrat näringsbevattning i växthus, friland eller till grönyta. 25 kg 48 H 4061 AmNitra 34-0-0 Mg Pulver Lämplig att använda i alla typer av näringslösningar för droppbevattning och spridarbevattning och bladgödsling. 25 kg 70 H 807 051 Kaligazon 0-0-22 S Mg 0,5-2 mm 0,2-0,4 Grönytor. 25 kg 40 H 807 458 Soil Buster S Ca 2-4 mm 2-3 22,68 H 807 515 OBS! Våra produkter finns tillängliga på respektive lagerställe enligt tabellen nedan. Fraktkostnaden kan variera beroende på lagerställe. Lagerställen: H Hammenhög D Direktleverans från leverantör NYHET


DocHdl1OnPREADYtmpTarget
To see the actual publication please follow the link above