Page 184

DocHdl1OnPREADYtmpTarget

SALT 184 T I L L B E H Ö R Gatusalt, (Natriumklorid, NaCl) 25 kg, (1050 kg/pall) L34 008 Storsäck, 1000 kg L34 007 Bulk (löst på flakbil) 934 010 Gatusalt är ett grovt stensalt som används till halkbekämpning. Den noggrant utprovade kornstorleken ger snabb och även långlivad effekt vid halka och nederbörd. Skall inte användas till livsmedelsändamål. Undvik att salta på schiffer- och sjöstensplattor samt betongplattor av sämre kvalitet då sprickbildning kan uppkomma. Verkan: Ner till – 8°C Volymvikt: Ca 1,2 ton/m3 Siktanalys: Ca 0,1 – 3,0 mm Magnesiumklorid, ( MgCl2 ) 25 kg (1000 kg/pall) L34 002 Storsäck 1000 kg L34 001 Magnesiumklorid är ett flingsalt som används till både dammbindning och halkbekämpning. Som halkbekämpningssalt är det verksamt ner till – 25° C, vilket innebär att det är skonsammare mot betong (plattgångar, trappor m.m) om kylan slår till ordentligt. Att salta en grusväg innebär lägre underhållskostnader i form av gruspåläggning, hyvling m.m. Priseffektivt som dammbindningssalt. Magnesiumklorid absorberar mycket effektivt fukt ur den omgivande luften, öppnade förpackningar bör därför snarast återförslutas om material finns kvar. Kalciumklorid ( CaCl2 ) 25 kg (1050 kg/pall) L34 004 Storsäck 1000 kg L34 003 Kalciumklorid är ett flingsalt med hög aktiv substans och är därför det effektivaste dammbindningssaltet. Dammbindning är en klok och kostnadseffektiv investering i din grusväg. Kalciumklorid är den vanligaste och mest effektiva dammbindningssaltet. En grusväg som har en jämn fast yta och bra friktion är betydligt säkrare och behagligare att färdas på samtidigt som slitaget minskar på bilarna. Tillåt aldrig en grusväg att damma. Kan också användas till halkbekämpning, och är då verksam ner till – 31°C. isiOFF, 12 liter/spann. 30 st/halvpall. L34 009 isiOFF skadar inte underlaget. Varken sten, betong, asfalt, plast eller metaller påverkas av isiOFF. Produkten är skonsam mot växter, djurens tassar och förstör inte skor, kläder, mattor eller golv (inga saltfläckar). isiOFF har en långt förebyggande verkan (upp till 3 dygn innan snöfall) och är effektiv ner till -8°C. isiOFF har en svagt blå nyans för att synas bättre vid spridning på is och snö. Avhärdningssalt / Salttabletter, 25 kg/fpn L34 012 (1000 kg/pall) Framställt av vakuumsalt vilket ger en hög renlighet, för avhärdning av hårt vatten. ZeoFriction 20 kg H34 100 Storsäck, 1000 kg H34 105 Miljövänligt vulkaniskt högabsorberande mineral som effektivt bekämpar halka. Innehåller inga tillsatser, inget salt, inga kemikalier eller färgämnen. Helt ofarligt för djur och miljö. Verksamt ner till -50°C. Fraktion 2,5 - 5 mm. Grusvägar behöver en kontinuerlig skötsel för att klara transporter under hela året. På sommarhalvåret är dammbindning oftast nödvändigt. Vintertid kan salt rädda liv på hala vintervägar. HALKBEKÄMPNING Se vårt sortiment på spridare sidan 172–173.


DocHdl1OnPREADYtmpTarget
To see the actual publication please follow the link above